חברת חי-שי בע”מ, ח.פ. 512547712 (להלן: “החברה“), המפעילה ובעלת האתר הלב הכחול (להלן: “האתר“), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. משרדיה שוכנים ברח’ בית חורון 2, רמת-גן, ישראל. מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות משתמשי האתר, כיצד בדיוק אוספת החברה נתונים וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר או הנאסף על ידה אוטומטית בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו.

השימוש באתר וגלישה בו ובאי אילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מותנים בהסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו. אם אינך מרגיש/ה שלמ/ה ואינך מסכימ/ה למדיניות הפרטיות, הינך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת מעתה בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון. הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

1.המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

1.1 כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי חשבון פייפאל (PayPal) ו/או פרטי תשלום אחרים המופיעים באתר.
1.2 באפשרותך ליצור חשבון משתמש אישי באתר הדורש הרשמה (להלן: “חשבון אישי“). ניתן לבצע הרשמה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך ו/או באמצעות הרשמה באתר תוך כדי מסירת פרטים אישיים.
1.3 בעת הגלישה באתר והשימוש בו נאסף עלייך מידע באופן אוטומטי כגון פרטי המחשב, המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטי הדפדפן ומערכת ההפעלה שמהם בוצעה תקשורת למערכת, שפת המערכת, מידע על השירותים האינטרנטיים בהם השתמשת לאחרונה ועל אופן השימוש בהן, לרבות פעולות שביצעת, מנין הגעת לאתר, זמן הפעילות שלך באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באינטרנט, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד, פרטים אלו ישמשו בעיקר – לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות. דרכי האיסוף של מידע זו כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני ההתקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת באתר.

(להלן: “המידע“)
על פי חוק, לא חלה עליך חובה חוקית למסור לחברה את המידע, מסירת המידע תלויה בהסכמתך, וכפופה לרצונך האישי לעשות שימוש קל ונוח באתר.

2. שמירת המידע

2.1 המידע הנאסף מהאתר נשמר במערכות החברה, כמו כן ייתכן שגם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע אצל חברות אחרות העובדות בשיתוף פעולה עם החברה. הינך מאשר בזאת את העברת המידע כאמור במדיניות פרטיות זו.
2.2 בנוסף, המידע, פרט לפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, יישמרו במאגר המידע של החברה (כפי שמוגדר להלן).
2.3 למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

3.שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

3.1 אנו נוהגים להשתמש במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –
א. עבודתו הרציפה של האתר והשירותים שבו, תפעול הפעולות ההזמנות והמידע באתר
ב. ניתוח הפרופיל שלך כלקוח אשר משתמש באתר וכן לביצוע עסקאות באתר, בעיקר על מנת לאפשר לך ליהנות מהשירותים המוצעים באתר בהתאם לבחירותיך והעדפותיך באופן אוטומטי.
ג. בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו.
ד. שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי רחב שאינו יאפשר זיהוי פרטי אלא מותאם לקהלים רחבים.
ה. שליחת הודעות באחת מדרכי המדיה על מנת להודיע על מבצעים והטבות וכו’ וכן כל מידע שיווקי ופרסומי אחר על החברה. כקבוע בחוק תוכל לבקש בכל רגע לחדול מלקבל מידע כאמור, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה.
ו. יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
ז.ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
ח. תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
ט. כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות, בתקנון באתר או בכל הסכם אחר בינך לבין החברה המוצג או יוצג באתר.

3.2 קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות

קבצי  Cookies- קבצי טקסט קטנים הנשלחים אל המכשיר שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת החזרה לאתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך וכך לעקוב אחר הפעילות לצורך ניתוח אנליטי על הפעילות באתר. קבצי Cookies מכילים פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע ובעיקר על מנת לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של האתר.
החברה אינה מכריחה אותך לקבל Cookies, תוכל להימנע מקבלתם, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה- Cookies בכל עת, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה קבלת כל קבצי ה-Cookies. במידה ותחליט למנוע את השימוש ב-Cookies ייתכן וחלק מהשירותים והפעילויות באתר לא יפעלו בצורה תקינה וכן סביר כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר, כלומר תידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר במידה ותחליט כן.

4.פרסומים ופרסומות

4.1 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק הספאם“).
4.2 החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות שיווקיות.

5.דיוור של הצעות שיווקיות

5.1 החברה רשאית לשלוח לך, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע אודות שירותיה, מידע שיווקי כגון עדכונים, פרסומים, הודעות וכיוצא בכך תוך כדי התבססות על המידע המצוי ברשותה.
5.2 מידע זה ישלח אליך רק במידה ונתת את הסכמתך לכך, כל אשר לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
5.3 החברה אינה מספקת שירותי דיוור עבור גופים ואירגונים אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצד ג’ לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא במידה ותתקבל הסכמתך המפורטת לכך. מבלי לגרוע באמור לפני כן, החברה רשאית להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, לצורך ייעול שיווקי ובכפוף להתחייבותיה בדבר סודיות הלקוח.

6.מסירת מידע לצד ג’

החברה תשתף מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר לצד ג’ בהתאם לאמור להלן:

6.1 קיבלנו את הסכמתך לכך.
6.2 לעזור לייעול ותפעול האתר וכן לספק לך שירותים כגון חברות סליקת אשראי, חברות משלוחים לאספקת הזמנות וכו’.
6.3 סיוע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים המוצעים בו תוך כדי ניתוחים אנליטיים מקצועיים.
6.4 לצורך אימות הפרטים שנמסרו.
6.5 במקרה שבו החברה תידרש לכך על פי חוק ו/או במקרים בהם החברה מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת לשמור ולציית להוראות החוק, במהלך הליכים משפטיים ו/או על מנת להגן על זכויותיה או קניינה וכן זכויות אלה של צד ג’. ראוי לציין כי במקרה של הפרה או ניסיון להפרת התקנון ו/או נקיטת הליכים משפטיים בינך לבין החברה או גורם צד ג’, לרבות לצורך גביית כל חוב שלך לחברה, החברה תהיה רשאית להעביר פרטיך המלאים וכן את המידע האישי כנדרש לצורך הליך כאמור.
6.6 העברת מידע לרשויות (לרבות רשויות המס, רשויות הלבנת הון ו/או רשויות למלחמה בטרור) ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין.
6.7 יתכן שאנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, פינטרסט או רשתות חברתיות אחרות בפעולות שתבצע באתר באמצעות פעולות (כגון: אהבתי, שיתוף) אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות אלו כאמור אולם ראוי לציין כי הן עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים במאגרי המידע שלהן דרך הפרופיל האישי שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.
6.8 לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון על מנת שיעבדו את המידע עבורנו ויפיקו דוחות אנליטים רלוונטים לפי בקשתינו בצורה העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. על מנת לשמור על פרטיותך מידע כזה, אשר יועבר לצרכים סטטיסטיים אינו יכלול פרטים מזהים.

7. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה נעזרת בכלים שונים של חברות שונות, צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר (לדוגמא: Google Analytics מבית גוגל). הצדדים השלישיים משמשים לצורך איסוף וניתוח מידע על היקף השימוש באתר, אחוזי הנטישה, משך השימוש בו, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכדומה. ראוי לציין כי כלל המידע הנאסף ע”י גופים אלו הוא סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן פרטי. מידע זה נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים. המידע אשר Google Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics להלן:

http://www.google.com/policies/privacy

8.שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות ואכן משתנה מעת לעת. כל אשר הינך משתמש באתר, באחריותך לעקוב מעת לעת ולהתעדכן אחר התקנון ומדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

9.יצירת קשר

לצורך יצירת קשר בדבר מדיניות הפרטיות באתר יש לפנות לכתובת המייל: [email protected] או בטלפון 03-6702494.